top of page
about PSD

ABOUT PSD

PSD (Progressive Self Defense) is een synthese programma met de meest bruikbare technieken en principes uit verschillende ‘stijlen’ zoals: jiu-jitsu, kali-escrima; muy-thai, jeet kune do, wing-tsun, krav maga, pencak silat, systema, panantukan, bjj,…

Het PSD programma gaat niet alleen om technieken, maar belangrijker… de principes achter deze technieken.  Als je iemand een bepaalde techniek leert tegen een bepaalde aanval, dan zal hij of zij zich kunnen verdedigen tegen die specifieke  aanval… maar als je iemand een principe aanleert, dan zal hij of zij zich kunnen verdedigen tegen VERSCHILLENDE SOORTEN aanvallen!

Het PSD programma kent een gradensysteem onder de vorm van ‘LEVELS’ (niveaus).

In het beginstadium is PSD een gemakkelijk aan te leren en te gebruiken programma, maar het is geen programma dat je in enkele lessen kan ‘begrijpen’.

De ‘LEVELS’ zijn voor leerlingen die vooruitgang willen maken in het programma. Uiteraard kan iedereen de lessen volgen louter uit interesse of recreatief als hobby om technieken en concepten van gevechtskunst en zelfverdediging te beoefenen.

Voor het volgen en het behalen van hogere ‘LEVELS’ is eerder intelligentie en doorzettingsvermogen vereist dan een goede lichamelijke conditie!

BLENDED / MIX
PSD is samengesteld uit technieken, principes en tactieken uit gevechtskunsten of stijlen/programma’s die gebruikt worden in oorlogsituaties voor man tot man gevechten met wapens en/of zonder (hand to hand combat).
Gevechtsporten zijn ontstaan uit de ryu/stijlen die bedoeld waren om in oorlog of op het slagveld toe te passen tijdens hand to hand combat. Na de oorlog wilden ze het blijven trainen, maar was het veel te gevaarlijk. Dus hebben ze de niet gevaarlijke technieken overgehouden en er een wedstijd sportvorm van gemaakt. Weinig scholen zijn blijven de technieken toepassen en zelfverdediging blijven doen.
De sportvorm met de uniformiteit van kledij, gordels en wedstrijdvorm met bekers en medailles is veel aantrekkelijker in de westerse cultuur dan het trainen van de verdediging of close combat.

Daarom is er bij sport meestal een gewichtsklasse en een beperking van technieken.

PSD kan men niet in competitie of sparring toepassen omdat een aanval en verdediging niet in rondes is en reglementen. Het concept/idee en mentaliteit is totaal verschillend. Een gevecht duurt kort en niet verdeeld over tijdrondes en protectie van lichaamsdelen zoals bokshandschoenen, scheenbeschermers…

PSD gaat verder dan enkel het trainen van technieken, maar doet ook een research naar het hoe, wanneer en waarom men bepaalde technieken kan gebruiken.

PSD is niet beperkt in afstand, omgeving, techniek en tactiek. Daarom wordt er gebruikt gemaakt van de technieken, principes en tactieken uit verschillende gevechtsstijlen en culturen. Maar natuurlijk enkel degene die bruikbaar zijn in het concept.
“Adapt what is useful, reject what is useless, and add what is specifically your own.” Bruce Lee
PSD is geen sport of gevechtskunst, maar een vechtsysteem voor overleving in verschillende omstandigheden, omgevingen en situaties. Dus geen verdeling in gewichtsklassen en beperkingen in mogelijkheden van gebruik in technieken en voorwerpen. Het gebruik en het hoe reageren op bepaalde dreigingen wordt aangepast aan de situatie.
Dus geen puntensysteem, regelmenten, beperkingen … De technieken moeten toepasbaar zijn bij verschillende temperaturen, omgeving, type tegenstander of bij een alerte toestand of wanneer men uitgeput/moe bent en minder beschikt over snelheid en kracht.

Een deelnemer aan een wedstrijd kan zich voorbereiden fysiek en mentaal tegen een bepaalde datum en volgens het wedstrijdreglement.

PSD concept moet je kunnen toepassen bij verrassing of onverwacht moment tijdens gelijk welk moment van de dag.

Bepaalde techieken of handelingen worden in bepaalde beroepen niet toegestaan, daarom zijn er verschillende subsystemen/programma’s in PSD aangepast voor bepaalde beroepen en hun omgeving.

Er zijn ook technieken die enkel op verdediging gebaseerd zijn en geen aanvallende technieken gebruikt, maar eerder om de agressor te controleren of te immobiliseren…

WERELDDEEL / CONTINENTEN & STIJLEN / MENTALITEIT
Duizenden jaren vechten mensen oorlogen uit en komt het soms tot een gevecht tot man tot man of man tegen meerdere personen. Ieder land van een bepaald continent/deel van de wereld heeft zijn principes en manier van vechten door hun specifieke natuur of vegetatie.

PSD heeft zich ook verdiept in het waarom bepaalde technieken in bepaalde culturen wordt gebruikt of niet gebruikt. De moslims gebruikten kromme zwaarden en de kruisvaarders rechte zwaarden waaruit er een verschillende manier bestaat van houwen, snijden of hakken.

Bepaalde stijlen zijn geïnspireerd op bepaalde bewegingen van dieren tijdens het vechten omdat deze dieren veel voorkomen in hun regio.
NATUUR / VEGETATIE /KLIMAAT
In penchak silat heb je stijlen die veel grondtechnieken en lage poses hebben. In bepaalde regio’s heb je jungle en die stammen hebben hun gevechtstechnieken aangepast naar de oneffen oppervlakte door takken, struiken, flanken/heuvels enz …

Via deze manier van denken en oefenen zijn er specifiek bepaalde trappen en stoten die men wel kan toepassen langs de grond die in de gevechtsporten niet aan bod komen…

Het kan ook zijn dat een tegenstander al een tijdje wordt begluurd om op het gepaste moment toe te slaan zoals een dier zijn prooi besluipt en afwacht voor de genade sprong of aanval.
LONG RANGE vs SHORT RANGE
De voornaamste afstanden in een man tot man gevecht is kicking – boxing – trapping en grappling range. Vele stijlen zijn gespecialiseerd in een afstand of moeten deze afstand gaan opzoeken vooraleer men hun technieken kan gebruiken.

De bruikbare technieken in bepaalde afstanden zijn ook afhankelijk naargelang men een bepaald voorwerp of wapen gebruikt. Bepaalde technieken of tactieken kan men enkel gebruikten in een bepaalde range met een bepaald wapen en andere in iedere range. Men kan met een steen werpen op een langere afstand, maar men kan ook met een steen slaan.

CONTINUITEIT
Met continuïteit willen we benadrukken dat de verdediging of aanval niet stopt na 2 bewegingen. Niet enkel een afweer of blokkeren in 1 counter, maar een flow van verschillende bewegingen van stoten, verplaatsingen na elkaar die tijdens het momentum gepast zijn.
Soms kan een agressor een recounter doen. Om het vermijden van tegenstand te ervaren zullen de technieken achtereenvolgens met een gepast moment en ritme uitgevoerd worden teneinde een overwicht of dominantie te bereiken van de tegenstander in iedere afstand en hem zowel fysiek als mentaal te overheersen/overwelmen.

Bij veel sporten wordt er een soort puntensysteem gehanteerd wanneer er iemand geraakt wordt dat het gevecht gepauseerd wordt en men dan terug aanvangt. Dus gevechtsport wordt getraind volgens een bepaald regelment met de technieken die mogen uitgevoerd worden.

VERBODEN TECHNIEKEN
In PSD zijn er geen limieten, zowel in techniek, ruimte en tijd.
There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.” Bruce Lee quote

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de situatie, omgeving en tegenstander.

In PSD wordt er altijd geprobeerd te reageren met een respons die gepast is in de situatie en waarbij men de schade aan jezelf en de agressor zo veel mogelijk probeert te beperken.

Het reageren op een gepaste manier heeft ook veel te maken met de beperking in bepaalde groepen en beroepen en de situatie waar men zich bevindt.

AWARENESS OF HANDS
Met “awareness of hands” bedoelen we dat er gestreefd wordt naar het controleren van de handen, ellebogen, schouders zoals dit wordt gedaan in dirty boxing/panantukan.

Alsook het zelf gebruiken van uw hand/voorarm om aan te vallen en te verdediging.

Hand tapping, het tegenhouden of controleren van de live hand (back up hand) van de tegenstander om een counter te onderbreken of te vermijden.

Forehand awareness, de voorste arm pareren/ontwijken/controleren, alsook de backup hand of live hand en/of achterste hand.

Back up van de live hand, de live hand is de hand die als protectie wordt gehanteerd of om een afweer, redirect enz … De andere hand stoot dan meestal of grijpt. Zowel de aanvallende of back up hand wordt steeds afwisselend links en rechts gebruikt in combat.
DIRTY BOXING / PANANTUKAN / PANGAMOT...
In dirty boxing worden alle principes en technieken gebruikt die de gekende trapping systemen toepassen zoals wing chun kung fu, jeet kune do, kali en silat.
Alle natuurlijke wapens (hand, vingers, voorarm, elleboog, voorhoofd, vuisten, schouders, knieën, voeten) worden in het gevecht gesmeten.
Daarom is er een verschil tussen Engels Boksen (sportboksen) en streetboxing, omdat er ook hier geen limiet is, anything goes.
Op de armen kan er gunting/slagtechnieken gebruikt worden op spieren/pezen/zenuwpunten om de tegenstander zijn natuurlijke aanvalwapens uit te schakelen.
Dirty streetboxing is een belangrijk onderdeel in PSD omdat er geen limiet is en een afstand waar men altijd in een gevecht mee geconfronteerd wordt.

Het dirty boxing of PSD is ook bedoeld voor bare knuckle/ blote vuist gevechten. De targets op het menselijk lichaam worden meer nauwkeurig gekozen omdat men geen protectie heeft van de vuisten.

BODY DIVISION / INSIDE & OUTSIDE LINE

In PSD wordt er zoals in kali/silat veel getraind op de verdeling van het lichaam in een inside of outside line, zowel links als rechts.

Het overgaan van binnenkant naar de buitenkant (blind side of outside line) zonder de controle te verliezen van de inside line.

CENTERLINE THEORY

Het controleren van de centreline of centrumlijn van jezelf en uw tegenstander is belangrijk om het gevecht te domineren. Proberen de vitale punten te raken van de centrumlijn van uw tegenstander door trapping toe te passen en uw centrumlijn tegelijkertijd te beschermen.

CLOSING THE GAP
Vele systemen zijn gebaseerd op het gevecht in een bepaalde afstand en blijven gedurende het gevecht in deze afstand omdat ze er zich comfortabel in voelen.

PSD probeert out of range te blijven of op afstand van de 4 voornaamste ranges.

Wanneer de tegenstander in een van de ranges komt, zullen we een counter in iedere range toepassen en de afstand verminderen of zo snel mogelijk proberen in close range/trapping range te geraken (=closing the gap).

Bij zowel aanval als verdediging wordt er minstens 1 techniek toegepast als het moment en de tijd het toelaat, maar het gevecht beëindigen of stoppen gebeurt meestal in de trapping/grapling range.

We kunnen ook een gevecht beëindigen wanneer dit eerder is gelukt door een “fightstopper”.

We zullen proberen de tegenstander uit het evenwicht te brengen door een stoot en dan een takedown.

TAKEDOWN
In PSD proberen we steeds de tegenstander naar de grond te brengen omdat dit ons tijd heeft om met verschillende tegenstanders te vechten.
We gaan zelf niet mee naar de grond omdat dit bij een gevecht met meerdere tegenstanders ons in gevaar brengt.

Een takedown wordt steeds voorafgegaan door de tegenstander uit het evenwicht te brengen door een stoot of bodymechanics.

NADELEN VAN PRINCIPES & concept
Het nadeel van het beoefenen van een systeem met veel principes en de gepaste technieken is dat het complex is en regelmatig moet geoefend worden met verschillende tegenstanders.
Daarom wordt er snel door beginnelingen beweerd dat het niet effectief is omdat ze het niet begrijpen en geen tijd willen doorbrengen met het aanleren van de principes en het concept.

De meesten kiezen voor een sportvorm en ontspanning en niet voor een systeem.

PSD is een systeem waarbij men tijd nodig heeft en veel geduld, maar zelfs in de beginfase leert men het hoe en waarom bepaalde technieken volgens een bepaalde dynamiek en manier/methode gedaan worden.

SPARRING PROS & contra
Wat sparren betreft, in wezen is het een goeie oefening.
Sparring of sparren is een vorm training die in veel gevechtsporten voorkomt. De manier waarop en de vorm varieert volgens de wedstijdreglementen van de sport, maar het zijn in wezen relatief vrije gevechten, gewoonten of overeenkomsten om verwondingen te minimaliseren.
Aangezien sparring en wedstrijden verwondingen moet voorkomen en het beperkt is tot technieken die redelijk veilig kan gebeuren worden de gevaarlijke en meest effectieve technieken voor het reële gevecht vermeden.
Het traint het lichaam en de geest om snel te reageren (reactievermogen) in een gevechtssituatie. Het biedt uiteraard ook geweldige cardio voordelen.
Het leren overgaan van de ene afstand naar de andere met de gepaste techniek in de range (kick/punch/knee-elbow/clingch-close range-wrestling).
Het trainen van de verplaatsingen en posities van het lichaam tegenover uw tegenstander, timing, coördinatie, etc…
Maar we mogen niet vergeten dat het een oefening is van bepaalde vaardigheden die een voordeel kunnen zijn om in een werkelijk gevecht er beter uit te komen.
Maar een werkelijk gevecht is geen sparring of spel!!!
Zodra men bescherming aandoet heeft men de neiging een spel te gaan spelen met reglementen en er langer gevecht te oefenen voor conditie en trainen van technieken.
Trappen en stoten gaat men ook gemakkelijker incasseren tijdens een sparring gevecht door de bescherming en men zal gewoon verder vechten terwijl diezelfde stoot in een werkelijke gevecht zonder bescherming het gevecht zou stoppen of een KO teweeg zou brengen.
Dus: Sparring geeft wel voordelen voor conditie, coördinatie, verplaatsingen, timing, afstanden inschatten en het leren een slag te incasseren en counteren.
Maar SPARRING bootst geen werkelijk gevecht na waarbij er geen reglementen zijn en het gevecht niet verdeeld is in rondes met rust ertussen. Bovendien is het de bedoeling van een gevecht zo kort mogelijk te maken.

M.a.w. als een werkelijk gevecht overgaat in een sparring situatie, dan is men al veel te lang bezig en is men aan het sukkelen.

BELANGRIJK PRINCIPE IN PSD waarom wij een werkelijk gevecht niet kunnen benaderen met SPARRING
In PSD wordt de eerste slag of stoot reeds onderbroken voor hij aankomt door een counter. Indien de slag onverwachts is of wordt ontwijkt, geblokkeerd of geabsorbeerd, dan geven we de tegenstander geen kans meer om een tweede aanval of techniek toe te passen.
Zodra we zien dat de agressor de intentie heeft om een aanval in te zetten, wordt hij gestopt of gecounterd en gaan we over tot een continuïteit van controletechnieken met of zonder gebruik van stoten en slagen tot hij volledig buiten strijd is, uitgeschakeld of geïmmobiliseerd.

Dus het komt nooit tot een sparring sessie in een verdediging op een agressor met PSD principe. De intentie is totaal anders. Maar sparring kan bepaalde vaardigheden stimuleren/oefenen om beter een werkelijk gevecht aan te kunnen.

bottom of page